[FX.php List] FileMaker DevCon Scandinavia 2006 Fall

Caleb Ruth cr at fmarchitect.com
Mon Sep 18 07:34:47 MDT 2006


What is the common language of Scandinavia?

--- Gjermund Gusland Thorsen <ggt667 at gmail.com> wrote:

> Those and some more characters are the main reason why we love UTF-8
> over here.
> 
> ggt667
> 
> On 9/17/06, Jonathan Schwartz <jonathan at eschwartz.com> wrote:
> > Yes. I was just trying to be funny. ;-)
> >
> > Guess I'll shut up now...
> >
> > J
> >
> > At 7:46 PM +0200 9/17/06, Gjermund Gusland Thorsen wrote:
> > >These scandinavian characters: ö, ä, æ, ø, å, Ö, Ä, Æ, Ø and Å
> > >
> > >?!?
> > >
> > >ggt667
> > >
> > >On 9/16/06, Jonathan Schwartz <jonathan at eschwartz.com> wrote:
> > >>
> > >>
> > >>Congrats! Checked out the site. There must be something wrong. 
> I see all
> > >>these funny characters:
> > >>
> > >>
> > >>Gjermund har over 7 års erfaring med FileMaker-utvikling. Han er
> > >>medforfatter av FX.php. De siste prosjektene har vært å integrere
> FileMaker
> > >>mot andre systemer, for det meste Open Source relaterte
> løsninger; Python,
> > >>php, XML, MySQL, PostrgreSQL, men også M$ SQL. Med hovedvekt på
> > >>relasjonsdesign og dokumentflyt.
> > >>
> > >>
> > >>;-)
> > >>
> > >>
> > >>J
> > >>
> > >>
> > >>
> > >>
> > >>
> > >>At 10:09 AM +0200 9/16/06, Gjermund Gusland Thorsen wrote:
> > >>Ooops, I'm on the speaker list for Dev Con Scandinavia this fall,
> > >> I'm looking forward to this, will you be there?
> > >>
> > >>
> > >>http://www.devconscandinavia.se/Forelasare/Forelasare.html
> > >>
> > >> Gjermund Gusland Thorsen
> > >> _______________________________________________
> > >> FX.php_List mailing list
> > >> FX.php_List at mail.iviking.org
> > >> http://www.iviking.org/mailman/listinfo/fx.php_list
> > >>
> > >>
> > >>
> > >> --
> > >>
> > >>
> > >>
> > >>Jonathan Schwartz
> > >>FileMaker 8 Certified Developer
> > >>Associate Member, FileMaker Solutions Alliance
> > >>Schwartz & Company
> > >>jonathan at eschwartz.com
> > >>http://www.eschwartz.com
> > >>http://www.exit445.com
> > >>415-381-1852
> > >>
> > >>
> > >>_______________________________________________
> > >>FX.php_List mailing list
> > >>FX.php_List at mail.iviking.org
> > >>http://www.iviking.org/mailman/listinfo/fx.php_list
> > >>
> > >>
> > >_______________________________________________
> > >FX.php_List mailing list
> > >FX.php_List at mail.iviking.org
> > >http://www.iviking.org/mailman/listinfo/fx.php_list
> >
> >
> > --
> >
> > Jonathan Schwartz
> > FileMaker 8 Certified Developer
> > Associate Member, FileMaker Solutions Alliance
> > Schwartz & Company
> > jonathan at eschwartz.com
> > http://www.eschwartz.com
> > http://www.exit445.com
> > 415-381-1852
> >
> > _______________________________________________
> > FX.php_List mailing list
> > FX.php_List at mail.iviking.org
> > http://www.iviking.org/mailman/listinfo/fx.php_list
> >
> _______________________________________________
> FX.php_List mailing list
> FX.php_List at mail.iviking.org
> http://www.iviking.org/mailman/listinfo/fx.php_list
> More information about the FX.php_List mailing list