[FX.php List] FileMaker DevCon Scandinavia 2006 Fall

Jonathan Schwartz jonathan at eschwartz.com
Sun Sep 17 12:00:17 MDT 2006


Yes. I was just trying to be funny. ;-)

Guess I'll shut up now...

J

At 7:46 PM +0200 9/17/06, Gjermund Gusland Thorsen wrote:
>These scandinavian characters: ö, ä, æ, ø, å, Ö, Ä, Æ, Ø and Å
>
>?!?
>
>ggt667
>
>On 9/16/06, Jonathan Schwartz <jonathan at eschwartz.com> wrote:
>>
>>
>>Congrats! Checked out the site. There must be something wrong. I see all
>>these funny characters:
>>
>>
>>Gjermund har over 7 års erfaring med FileMaker-utvikling. Han er
>>medforfatter av FX.php. De siste prosjektene har vært å integrere FileMaker
>>mot andre systemer, for det meste Open Source relaterte løsninger; Python,
>>php, XML, MySQL, PostrgreSQL, men også M$ SQL. Med hovedvekt på
>>relasjonsdesign og dokumentflyt.
>>
>>
>>;-)
>>
>>
>>J
>>
>>
>>
>>
>>
>>At 10:09 AM +0200 9/16/06, Gjermund Gusland Thorsen wrote:
>>Ooops, I'm on the speaker list for Dev Con Scandinavia this fall,
>> I'm looking forward to this, will you be there?
>>
>>
>>http://www.devconscandinavia.se/Forelasare/Forelasare.html
>>
>> Gjermund Gusland Thorsen
>> _______________________________________________
>> FX.php_List mailing list
>> FX.php_List at mail.iviking.org
>> http://www.iviking.org/mailman/listinfo/fx.php_list
>>
>>
>>
>> --
>>
>>
>>
>>Jonathan Schwartz
>>FileMaker 8 Certified Developer
>>Associate Member, FileMaker Solutions Alliance
>>Schwartz & Company
>>jonathan at eschwartz.com
>>http://www.eschwartz.com
>>http://www.exit445.com
>>415-381-1852
>>
>>
>>_______________________________________________
>>FX.php_List mailing list
>>FX.php_List at mail.iviking.org
>>http://www.iviking.org/mailman/listinfo/fx.php_list
>>
>>
>_______________________________________________
>FX.php_List mailing list
>FX.php_List at mail.iviking.org
>http://www.iviking.org/mailman/listinfo/fx.php_list


-- 

Jonathan Schwartz
FileMaker 8 Certified Developer
Associate Member, FileMaker Solutions Alliance
Schwartz & Company
jonathan at eschwartz.com
http://www.eschwartz.com
http://www.exit445.com
415-381-1852More information about the FX.php_List mailing list